tr_tnav tl_tnav
کد خبر: ۱۴۱۵۴
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴
شفافیت،همدلی وصداقت بامردم فراموش نشود.
شورای شـهر یکی از نهادهایی است که با حضور معتمدین مردم ، زمینه مشارکت مردم را در سیاست گذاری و مدیریت شهری فراهم می کند.

مشارکت مردم در تصمیم گیری برای امور محلی و عدم تمرکز گرایی در تصویب و اجرای قوانین محلی و منطقه ای راشایدمهمترین هدف ایجاداین نهاد مردمی می توان بشمارآورد.

خلق حواشی و چالش های نامتجانس، ضعف عملکرد و تعامل، کم تجربگی ها و نداشتن تخصص ، ترکیب ها یا به عبارتی چینشهای نامتوازن ، دخالت عوامل خارجی ومافیای سیاسی واقتصادی، و… مردم را به عنوان اساسی ترین رکن ذی حق و منتفع در انتخاب شوراها و گاهی صاحب نظران و دست اندرکاران را نیز با تردید در ضرورت وجودی و میزان تأثیر گذاری و نقش این نهاد مواجه ساخته است.

یکی از ابعاد توسعه ، اعتماد و تدوام همکاری بین منتخب و انتخاب کنندگان، رعایت شفافیت و صداقت در عملکرد و انتقال به موقع گزارش فعالیت ها و وظایف واگذار شده است.

با این وجود شورای شهر در گذشته از حداقل تریبون های موجود هم مثل مساجد، تشکیل نشست های عمومی، برگزاری همایش، سیمنار و میزگرد، دایر نمودن سایت فعال و به روز ،نشریه داخلی و… که جزو اختیارات و امکانات موجود بودند به ویژه در دوره چهارم استفاده لازم نکرده و جهت فعال و دایر نمودن این رسانه ها و همچنین جهت ایجاد رسانه های جدید هم اقدامات در خوری انجام نداده است.

انتظار این است که شورای دور پنجم شفافیت همراه با صداقت و شجاعت را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهد و جهت رسا نمودن صدای خود و شهروندان به مسؤولان و بالعکس، در تأسیس و فعال نمودن رسانه ها، انجمن ها، تلطیف نمودن فضای عمومی حداکثر تلاش لازم را انجام دهد و امکانات و ظرفیت های موجود را نیز به نحو احسن بکار گیری نماید.

هر چند به یمن فضای مجازی عملکردها بیشتر زیر ذره بین است ودرعصر ارتباطات قطعا ماه هم پشت ابر نمی ماند چه رسدبه اخبارشورا خصوصا ازنوع داغ آن .

بدیهیست که فلسفه کار جمعی بر مشارکت تیمی، هم افزایی پتانسیل و توانمندیها و پرهیز از تک روی و منفعت طلبی فردی استوار است. در طی نمودن این مسیر بسیار طبیعی است که گاهی ایده ها، نظرات و منافع شخصی قربانی مصالح جمعی گردند.

گذشته شورای خرمشهر متأسفانه این عرف نامبارک را تداوم بخشیده که فضای رقابتی دوران انتخابات به دوران فعالیت در شورا هم تسری پیدا کرده و مانند دوره نامیمون پیشین گاهی موجدیت شورارا به فناکشانده است .

یکی از دلایل عدم انسجام در روند فعالیت اعضا شورا رقابت بر سر تقسیم پست ها و مسؤولیت های شهرداری وپیمانکاری پروژه ها بوده است. لازم به ذکر است منیت ها، دست های پشت پرده، مافیای سیاسی واقتصادی و…. در خلق فضای کدورت و ناهمدلی و زمین گیر کردن روحیه همکاری و هم افزایی در همان آغاز فعالیت شوراها بی تأثیر نبوده و گاهاً بستن نطفه طیف بندی ها ناخوشایند را تا پایان شورا موجب شده است.

چنین رویه ای به ویژه به هنگام انتخاب شهردار ها حتی عزل و نصب های جزئی داخل شهرداری کاملاً محسوس بوده است.

توقع شهروندان خرمشهری براین است که اعضای محترم این دوره برای ثبت در تاریخ هم که شده همدلانه خط بطلانی را بر تکرار این سیکل ویرانگر بکشند و عملاً ثابت نمایند که تغییر روال ها ممکن است وبرای همیشه دل ازقدرتهای پشت پرده کنده وبا مردم ومنتخبین خود صادقانه رفتار نمایند.

برای شهروندان خرمشهری کاملاً روشن است که چند صدایی، دامن زدن به شایعات، تکه به عوامل بیرونی، پاسخ گو نبودن به موقع در برابر خواسته های شهروندان و افکار عمومی، عدم اطلاع رسانی شفاف، و… به ویژه در دوره ی گذشته عنصر صداقت را بسیار کم رنگ کرده بود.

از آن جا که شورا نهاد منتخب مردمی و فارغ از عزل و نصب ها مدوام و مرسوم سایر نهادها و سازمان ها ی دیگر است. امیدواریم شورای دوره پنجم ضمن تلاش قاطعانه جهت تثبیت، تبیین و دفاع از جایگاه حقوقی و عرفی این نهاد مردمی و عدم اجازه به دخالت عوامل بیرونی در تصمیم گیری ها، مشروعیت بخش و پشتوانه اصلی خود را شهروندان موکل خود بدانند.

پسندیده است شورای این دوره به جای جبهه گیری درسنگر منافع برخی و دغدغه دادن امتیاز به اعوان در این نهاد، بر انسجام و اتحاد درونی خود تأکید ورزند و از نگرانی برای تثبیت جایگاه و حضور در دوره های آتی فارغ شوند.

انتظار می رود همین فرصت چهار ساله را هم برای خدمت گزاری و شکوفایی توانمندی های خود کم ارزش تلقی ننمایند وخوب بدانند که مردم خدمتگزاران خودرا هرگز فراموش نمی کنند ولی منفعت طلبان در حافظه مردم جایگاهی ندارند.

غلام عباس کاظمی
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar tl_sar
آخرین اخبار