انتصاب سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان
طی حکمی از سوی سليمانى دشتكى استاندار خوزستان، محسن قارونی به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان جايگزين پروانه ولوى شد.


قارونی پیش از این مدیرکل اداری و مالی استانداری خوزستان را برعهده داشت.